LFE Program u 2018.godini – Prijave za potprogram Okoliš odvijat će se u dvije faze

LIFE natječaj u 2018. godini donosi određene novosti u odnosu na prijašnje natječaje. Prijava projekata za potprogram Okoliš odvijat će se u dvije faze. U prvoj fazi prijavitelji će podnositi koncept projektnog prijedloga (concept note) od najviše 10 stranica. Prijavitelji koji udovolje kriterijima u prvoj fazi bit će pozvani da podnesu konačan projektni prijedlog.

Za potprogram Klimatske aktivnosti prijava projekata ostaje nepromijenjena te prijavitelji podnose konačan projektni prijedlog.

Potprogram Okoliš

Faza 1: Koncept projektnog prijedloga

Projekti će biti rangirani prema ostvarenim bodovima te će najbolje rangirani prijavitelji biti pozvani da dostave konačne projektne prijedloge.

Faza 2: konačan prijedlog

Podnošenje konačnog projektnog prijedloga neće se mnogo razlikovati od prijašnjih godina. Dokumentacija s prijašnjih natječaja dostupna je ovdje, međutim relevantne informacije za natječaj 2018. bit će objavljene u Uputama za prijavitelje za 2018. godinu. Kao i na prošlim natječajima, konačan projektni prijedlog moguće je podnijeti na svim službenim jezicima Europske unije, osim na Irskom i Malteškom, iako se prijavitelji potiču da svoje prijedloge prijave na engleskom jeziku.

Indikativni raspored

Potprogram Okoliš

  • Sredina travnja – otvaranje natječaja
  • Lipanj 2018. – rok za prijavu koncepta projektnog prijedloga – Concept note
  • Listopad 2018. – formiranje liste prihvaćenih projekata
  • Siječanj 2019.  – podnošenje konačnog prijedloga – Full proposal
  • Siječanj 2019.- lipanj 2019. – Faza evaluacije projektnih prijedloga
  • Srpanj 2019. – potpisivanje ugovora
  • srpnja 2019. – najraniji mogući datum početka projekta

Datumi su okvirni i moguće su promjene

Izvor: http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/february/index.htm#application18