Konkurentnost turističkog gospodarstva 2018. – Bespovratne potpore za sektor turizma

Status: Otvoren do 20. ožujka 2018. godine

Ministarstvo turizma objavilo je  19.veljače 2018.godine Javni poziv  za kandidiranje projekata za program Konkurentnost turističkog gospodarstva 2018. godine.

Bespovratna sredstva od 20.000 do 400.000 kuna, za do 60% prihvatljivih troškova mogu ostvariti:  Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, za različite projekte prema 6 različitih mjera.

Ove godine izostala je mjera A5 za izgradnju i opremanje bazena za privatne iznajmljivače u domaćinstvu.

MJERA A : Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata vrsta:

  • A1 Hoteli
    Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz  skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi)

Subjekti koji se mogu prijaviti: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

Iznos potpore: Od 50.000 do 400.000 kuna

  • A2 Kampovi

Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)

Subjekti koji se mogu prijaviti: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

Iznos potpore Od 50.000 do 300.00,00 kuna

  • A3 Ostali ugostiteljski objekti za smještaj:

Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište,, Objekt za robinzonski smještaj, sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, NN 69/17)

Subjekti koji se mogu prijaviti: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

Iznos potpore: Od 40.000 do 200.000 kuna

  • A4 OPG

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge) postojeći ili novi, moguće vrste: vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman,  ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište, robinzonski smještaj (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, NN 69/17) i Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (NN 150/14)

Subjekti koji se mogu prijaviti:   OPG -obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u; PG-poljoprivredno  gospodarstvo (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) za kušaonice

Iznos potpore: Od 30.000 do 150.000 kuna

MJERA B RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

(Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

Subjekti koji se mogu prijaviti:   Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

Iznos potpore: Od 20.000 do 200.000 kuna

MJERA C DOSTUPNOST I SIGURNOST

  1. provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno:  hoteli,  kampovi  i  marine, maksimalna potpora 25.000 kuna)
  2. subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDVa) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda  (maksimalna potpora 100.000 kuna)
  3. Ulaganje u inovativne IT tehnologije: web aplikacije prilagođene mobilnim  telefonima  i  tabletima,  mobilne  aplikacije (maksimalna potpora 100.000 kuna)

Pojašnjenje uz Mjeru C – ulaganje u inovativne IT tehnologije
Prihvatljive aktivnosti ove podmjere odnose se na prijavitelje – hotele/kampove/hostel/marine za ostvarivanje digitalne interakcije s gostima za ubrzavanje prijavljivanja/odjavljivanja gostiju, proširivanje turističke ponude i povećanje sigurnost gostiju i djelatnika hotela, kampova, hostela ili marina. Nisu prihvatljive aktivnosti poput izrade web stranica i njihova korištenja u oglašavanju, prodaji i promociji kao i kupnja informatičke opreme.

Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 kuna

Za drugu i treću aktivnost (dostava vode i inovativne IT tehnologije) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

MJERA D  PREPOZNATLJIVOST

Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“

Sufinanciranje  međunarodnih  skupova/foruma  u  RH  vezanih  za investicije    u    turizmu,    uz    uvjet    sudjelovanja    minimalno    200 gospodarskih subjekata

Subjekti koji se mogu prijaviti:   Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

Iznos potpore: Do 100.000 kuna

Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

• a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
• a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
• a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
• a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo – OPG)
• b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
• c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
• d-prepoznatljivost@mint.hr („Hrvatski otočni proizvod“)