Otvoreno e-Savjetovanje o provedbi Podmjere 6.1.  i 6.3.

Ministarstvo poljoprivrede provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

AKTUALNO: Natječaj za mjeru 6.3. za 2018.godinu

Izmjene definiciije mladog poljoprivrednika

Važna izmjena za podmjeru 6.1.1 je rok u kojem korisnik može biti postavljen za nositelja poljoprivrednog gospodarstva na dan predaje zahtjeva za potporu, a da bi se smatrao mladim poljoprivrednikom.  Do sada je taj rok iznosio 18 mjeseci, a sada je rok povećan na 24 mjeseca.

Potpore od 20.000 i od 50.000 eura uz bitno drugačije obveze korisnika

Također vrlo važna izmjena za podmjeru 6.1.1 odnosi se visinu potpore i obveze korisnika u periodu nakon dobivanja potpore.

Naime, do sada je potpora u okviru podmjere 6.1. za mlade poljoprivrednike iznosila 50.000 eura za sve korisnike, a svi koji su ostvarili potporu imali su obvezu 5 godina nakon isplate treće rate ostati nositelji poljoprivrednog gospodarstva, biti obveznici poreza na dohodak (ili na dobit), obveznici doprinosa s osnova poljoprivrede te se obvezati da će im to biti glavno zanimanje.

Novim prijedlogom Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ostavlja se mogućnost traženja potpore u iznosu od 20.000 eura te od 50.000 eura.

Za potporu od 50.000 eura korisnik se obvezuje da će mu  poljoprivreda biti glavno zanimanje, da će bit obveznik socijalnih doprinosa  (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede te  biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik  poreza na  dohodak ili na dobit,  najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

No za ostvarenu potporu od 20.000 eura  korisnik se ne mora obvezati da će mu poljoprivreda biti   glavno zanimanje i ne mora  biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede, već samo nositelj poljoprivrednog gospodarstva, pet godina nakon konačne isplate potpore.

Ako korisnik traži potporu 50.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.

Ako pak korisnik traži potporu 20.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće rate,  bez upisa u RPO, plaćanja doprinosa i obveze da mu poljoprivreda bude glavno zanimanje.

Svi zainteresirani mogu se aktivno uključiti u javno savjetovanje o izmjenama Pravilnika za podmjere 6.1.  i 6.3. i to na način da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem  pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje