Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. Poziv se provodi u okviru OPULJP, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Nakon privremene obustave Natječaja, ponovnim otvaranjem produljen je  roka za prijavu projektnih prijedloga za 30. lipnja 2019. godine.

Sažetak Poziva

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Specifični ciljevi Poziva su:

  • dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta;
  • osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja;
  • jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne samouprave,
  • jedinice regionalne (područne) samouprave,
  • neprofitne organizacije,
  • organizacije civilnog društva

Rokovi

Nakon privremene obustave Natječaja, ponovnim otvaranjem produljen je  roka za prijavu projektnih prijedloga za 30. lipnja 2019. godine.