Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u proceduru javnog savjetovanja nacrt novog Pravilnika o provedbi mjere 6 razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Više: Podmjera 6.2. za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti – Novi Pravilnik novi uvjeti!

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestat će važiti odredbe za tip operacije 6.2.1. iz Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ unutar mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 42/15 i 6/17).