Dokument Europske komisije – Izazovi financiranja EU u budućnosti

Europska komisija objavila je  28. lipnja, dokument za razmatranje o budućnosti financiranja EU.

U objavljenom dokumentu razmatra se izazov financiranja EU, čiji se Proračun suočava sa više stavki s manje sredstava. U tom smislu raspravlja se o pet mogućih scenarija Bijele knjige, prema kojima se opcije kreću od povećanja prihoda do smanjenja troškova.

Sagledava se, stoga,  potencijal za diversifikaciju izvora prihoda u proračunu EU te posebno veći udio vlastitih resursa, neovisnih o prihodima država članica, kao što su carina na uvoz ili porez na dodatni prihod.

Više o proračunskom sustavu EU: Što, kako i odakle financira Europska unija?

Dokument za razmatranje Europske komisije utvrđuje i  osnovne značajke proračuna EU-a i glavni trendovi te događaji u ključnim područjima politike, kao što su kohezija i poljoprivreda.

Dokument Europske komisije uključuje  i sveobuhvatna pitanja, kao što je dodana vrijednost financiranja EU ili povezanost financiranja EU  i strukturnih reformi u državama članicama.

Višegodišnji financijski okvir i godišnji proračun EU

Proračun EU definira se višegodišnjim financijskim okvirom, kojim se utvrđuju se najveći  iznosi novca koje EU može potrošiti svake godine u pojedinim područjima. Višegodišnji financijski okvir obuhvaća  najmanje 5 godina, a godišnji proračun mora biti u skladu s tim. Sadašnji  financijski okvir obuhvaća period od 2014. do 2020 godine, a  prijedlog  za sljedeći višegodišnji financijski okvir EU Komisija namjerava predstaviti sredinom 2018. godine.

https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?id=6009&lang=hr

Pitanjima otvorena u dokumentu  Europske komisije razmatrat će se i na godišnjoj konferenciji „Proračun usmjeren na rezultate” koju Komisija organizira 25. rujna 2017.godine.