Promocija poduzetništva 2017. – 2019.

Status: Zatvoren

otvoren od 8.5.2017. do 28.7.2017.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za programe i projekte Europske unije, Sektor za EU programe u poduzetništvu

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Ukupan iznos Poziva: 38.000.000,00 kuna

Prihvatljivi prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije)

U okviru ovog postupka dodjele, sukladno OPKK, Prioritetnoj osi 3. Poslovna konkurentnost, specifičnom cilju 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, prihvatljivi prijavitelj je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za poduzetništvo  i obrt, koja nije dio operativne strukture, odnosno ne obavlja funkcije PT 1. Poziv na dostavu projektnog prijedloga upućuje se jednom unaprijed određenom prijavitelju – Ministarstvu  gospodarstva, poduzetništva i obrta, Upravi za poduzetništvo i obrt.
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.
Prihvatljivi partneri su oni koji, uz prijavitelja, doprinose svojim stručnim, financijskim, iskustvenim i  administrativnim  kapacitetima za provedbu i koji nisu isključeni jednim od kriterija za isključenje
Prijavitelja i partnera.

Prihvatljivi partneri su ‘Hrvatska gospodarska komora’ i/ili ‘Hrvatska obrtnička komora’ i/ili ‘Hrvatska udruga poslodavaca’ i/ili udruga ‘Hrvatski izvoznici’.

Visina potpore

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti putem ovog Poziva iznosi 38.000.000,00 HRK.

Ukupan raspoloživi iznos Poziva je 38.000.000,00 kuna

Rokovi

Predaja projekata: Projektni prijedlozi zaprimaju  se od 15.5. do 28.7.2017. godine.

Trajanje projekata: Najkasnije do 30. lipnja 2019.

Sažetak 

Predmet Poziva je promicanje poduzetništva u društvu kroz organizaciju i provedbu aktivnosti
namijenjenih promoviranju uspješnosti poslovanja te širenje i promicanje priča o uspjehu MSP–
ova.
Svrha (Glavni cilj) Poziva je Promicanje poduzetništva u društvu s ciljem postizanja pozitivne promjene u
stavu prema poduzetništvu i omogućivanjem stvaranja pozitivnog poslovnog okruženja kao
temelja za osnivanje, rast i razvoj MSP–ova.

Specifični ciljevi Poziva:
1. Porast medijske zastupljenosti poduzetništva
2. Porast udjela poduzetnika koji su postali poduzetnici zahvaljujući povoljnim prilikama za pokretanje poslovanja.