Javni natječaj Hrvatske banke za obnovu i razvitak „I ja želim posao“

Status: Zatvoren

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je objavila Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija u 2017. godini  „I JA ŽELIM POSAO“.

Programsko područje financiranja je: Povećanje zapošljivosti pripadnika teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina (dalje u tekstu: ciljne skupine).
Financirat će se projekti koji pripadnicima ciljnih skupina pružaju mogućnost stjecanja potrebnih i/ili dodatnih kompetencija, znanja i vještina potrebnih za usklađivanje s potrebama na tržištu rada.
Glavni kriterij za odabir je relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.

Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju:
– međugeneracijsko povezivanje,
– uključivanje javno-civilnog partnerstva,
– poticanje samozapošljavanja,
– provedbu projekata u županijama s većom stopom nezaposlenosti od prosjeka Republike Hrvatske: Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska i Splitsko-dalmatinska (Izvor: Godišnjak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 2015.).

Ukupna vrijednost javnog natječaja: 600.000,00 kuna
Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, što je ujedno i najviši iznos koji se smije zatražiti u prijavi projekta. Najniži iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 19. lipnja 2017. koji je ujedno i datum završetka trajanja Natječaja.

Više informacija o natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.