Obavijest Porezne uprave za paušalce po osnovi samostalne djelatnosti

Porezna uprava je, na svojim mrežnim stranicama objavila obavijest za “paušalce” po osnovi samostalne djelatnosti, koji su se po starim propisima smatrali malim obveznicima fiskalizacije, kako su od 1. srpnja 2017. godine dužni su postupak fiskalizacije izdavanja računa provoditi putem elektroničkih naplatnih uređaja.

Naime, u sklopu reforme poreznog sustava od 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu i novi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom  u kojemu su brisane odredbe o tzv. “malim obveznicima fiskalizacije”.

Sukladno članku 16. izmijenjenog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16) isto podrazumijeva da su putem uspostavljene Internet veze dužni svaki račun, koji se naplaćuje sredstvima koja se prema navedenom Zakonu smatraju gotovinom,  Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na ovjeru. Dakle, i postojeći obveznici fiskalizacije koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i poljoprivrede i šumarstva plaćaju paušalno, moraju račune izdavati  putem elektroničkih naplatnih uređaja”.

Porezna uprava nadalje podsjeća da su od početka srpnja svi obveznici fiskalizacije dužni dostaviti podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna. Obveznik fiskalizacije koji je podatke o poslovnim prostorima dostavio putem XML poruke, dužan je, putem servisa e-Porezna, iste potvrditi do 31. srpnja 2017. godine te dostaviti podatak o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

U sklopu reforme poreznog sustava novim su propisima od  1. siječnja 2017. godine izmijenjene brojne bitne odredbe vezano za “paušalce”, pa tako od ove godine i djelatnostiu gostiteljstva i/ili trgovine te obrtnici koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon, sada mogu porez utvrđivati prema paušalnom iznosu, što do sada nije bilo dopušteno. Također, prihodovni prag  za “paušalni obrt” podignut je  na iznos od 230.000,00 kuna (prag za obvezni ulazak u sustav pdv-a), a uvjet za ovaj obllik oporezivanja je i to da obrtnik nije u sustavu pdv-a; bilo po zakonskoj obvezi, bilo dobrovoljno.