Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, na području Ličko-senjske županije za 2017. g.odini

Status:Zatvoren

Otvoren do 31. 12. 2017.

Ličko-senjska županija je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, na području Ličko-senjske županije za 2017. godinu.  Okvir za dodjelu financijskih sredstava korisnicima sredstava je Okvir za dodjelu financijskih sredstava korisnicima sredstava je  1. Program potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 2016.-2020. godine .

Financijska alokacija

Za provedbu Programa Proračunom Ličko-senjske županije za 2017. godinu osigurano je ukupno 350.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji

  1. Udruge koje organiziraju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije,
  2. Udruge, trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji prijavljuju projekte stvaranja lokalnih proizvoda.

  3. Ćlanovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i zaposlenici u drugim poljoprivrednim gospodarstvima, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji obavljaju svoju djelatnost na području Ličko-senjske županije,

  4. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u postupku prelaska na ekološku proizvodnju,

  5. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u postupku legalizacije objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su ishodovala dozvolu za gradnju laguna na području Ličko-senjske županije

  6. Fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredne zadruge, obrti, trgovačka društva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva),

  7. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obrađuju poljoprivredne površine na području Ličko-senjske županije i čiji godišnji prihod u prethodnoj godini je iznosio od 3.000,00 do 8.000,00 EUR-a; minimalna površina koja je predmet kupoprodajnog ugovora je 0,5 ha (u jednoj ili više parcela).

  8. Ustanove za istraživanje i širenje znanja znači subjekti kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virutalni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje, bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prenošenja znanja (ako taj subjekt obavlja i ekonomske djelatnosti, financiranje, troškovi i prihodi tih ekonomskih djelatnosti moraju se obračunati zasebno, a poduzetnici koji imaju utjecaj na takav subjekt, na primjer kao vlasnici udjela u njemu  ili njegovi članovi, nemaju povlašteni pristup njegovim istraživačkim kapacitetima ni rezultatima do kojih je došao).

Rokovi

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv je do kraja 2017. godine ili do iskorištenosti sredstava osiguranih za provedbu Javnog poziva.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.