Građenje reciklažnih dvorišta

Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

  • Fond: Kohezijski fond
  • Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija
  • Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
  • Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.
  • Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
  • Područje: zaštita prirode i okoliša
  • Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Vezano: Javni poziv Fonda za zaštitu okolišaJavni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta

Sažetak Javnog poziva

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.