Javni poziv za sufinanciranje projekata Umjetnost i kultura za mlade

Status: Zatvoren

(otvoren od 12.12.2016. do 21.4.2017.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisalo je dana 12. prosinca 2016. godine Javni poziv Umjetnost i Kultura za mlade. U okviru ovog poziva bit će financirani projekti iz područja umjetnosti i kulture namijenjeni raznim skupinama mladih i uz sudjelovanje mladih u aktivnostima. 

Ukupna financijska omotnica iznosi 18.000.000,00 kn. Visina potpore ovisi o vrsti projekta, a u najvišem mogućem iznosu od 1.000.000,00 kuna (detaljnije u nastavku). Odabrani projekti financirat će se u 100%-tnom iznosu, odnosno prijavitelji/ partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava. Prijaviti se mogu umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade, ustanove u kulturi te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Projekti će se financirati 85% iz Europskog socijalnog fonda a 15% iz proračuna RH, temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nadležno tijelo za provođenje ovog Javnog poziva je je Ministarstvo kulture RH, kao Posredničko tijelo razine 1, uz   Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva kao Posredničko tijelo razine 2, kojoj se na evaluaciju dostavljaju projektni prijedlozi.   (Upravljačko tijelo za predmetni Operativni program je  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava).

Za više detalja o prijavi obratite nam se s upitom na Kontakt.

Projekti prihvatljivi za sufinanciranje

arts-and-culture-arts-and-culture

Prihvatljivi projekti / aktivnosti razvrstani su u tri skupine:

A) participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama

 • praktični rad, osmišljavanje i provedbu umjetničkog projekta, predavanja, diskusije, posjete kulturnim događanjima, razgovore s umjetnicima i kulturnim radnicima, prezentacije rada učenika u javnom prostoru i sl. sa svrhom razvijanja znanja i vještina iz kulturnih i umjetničkih područja učenika srednjih škola, poticanje učenika na primjenu istih, razvijanje socijalnih kompetencija i kreativnog mišljenja, izobrazba za promišljanje i razumijevanje umjetničkog stvaralaštva i pozitivnog utjecaja umjetnosti na društvene procese

B) Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju

 • umjetničke  radionice,  umjetnički kampovi za mlade i dr., uz aktivnosti prilagođene konkretnoj skupini, u za to prilagođenim prostorima u lokalnoj zajednici, u lokalnoj zajednici ili izvan mjesta boravka, uz sudjelovanje odgovarajućih stručnih osoba (npr. medicinski stručnjaci) i osoba u pratnji.

C) Priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa

 •  kulturni i umjetnički programi namijenjeni mladima u dobi od 15 – 25 godina, uz otvorenost, ka široj publici, u čijim aktivnostima participiraju i mladi, a projekti se mogu odnositi na   primjerice izložbe, manifestacije, kazališne, glazbene i druge programe

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni pozivi prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čine najviše četiri pravne osobe (prijavitelj i tri projektna partnera).

Prihvatljivi prijavitelji

 • za skupinu aktivnosti A:  umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada – ustanova u kulturi – jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • za skupinu aktivnosti B:  umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, udruga u području socijalne djelatnosti, zaklada – ustanova u kulturi – jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • za skupinu aktivnosti C: umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada – ustanova u kulturi – jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

za sve prijavitelje vrijedi: Mogu biti javnog ili privatnog karaktera

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čine najviše četiri pravne osobe (prijavitelj i tri projektna partnera).

Prihvatljivi partneri na projektu:

Ako prijavitelj ima partnera na projektu, partner može biti također privatnog ili javnog karaktera i to:

 • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti,
 • udruga u području socijalne djelatnosti, zaklada
 • ustanova u kulturi
 • jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave

Iznosi potpore

images

Iznosi potpore koji se mogu ostvariti razlikuju se ovisno o vrsti prijavljenog projekta:

 • Skupina aktivnosti A: najmanje 100.000,00 kn najviše 700.000,00 kn
 • Skupina aktivnosti B: najmanje 100.000,00 kn najviše 1.000.000,00 kn
 • Skupina aktivnosti C: najmanje 400.000,00 kn najviše 1.000.000,00 kn

Odabrani projekti financirat će seu 100%-tnom iznosu, odnosno, prijavitelji/ partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava

Sažetak Javnog poziva:

“Sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima važan je aspekt uključenosti u društvo, a ograničeni pristup toj vrsti aktivnosti može rezultirati smanjenim mogućnostima za mlade da razviju društvene veze te vještine i znanja koja doprinose njihovom osobnom razvoju. Stoga je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Za više detalja o prijavi obratite nam se s upitom na Kontakt.