Najava poziva za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnom sektoru

Otvoreni Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Prioritetna os Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifični cilj 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Cilj Poziva

Cilj Javnog poziva je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima, posebice u sektoru prerađivačke industrije, poimence; industrija željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala, osim hrane, pića i duhanske industrije.

Prihvatljivi prijavitelji

Velika, srednja i mala poduzeća, u prerađivačkoj industriji, posebice uključujući: industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala te ostala ne navedena prerađivačka industrija, osim hrane, pića i duhanske industrije.

Iznos i intenzitet potpore

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 182.400.000,00 kuna.

Minimalni iznos potpore je 1.500.000 kuna, a maksimalni 10.000.000 kuna

U slučaju investiranja u mjere energetske učinkovitosti 45-65%.
U slučaju investiranja u mjere visoko učinkovite kogeneracije 45-65%.
U slučaju investiranja u obnovljive izvore energije 60-80%.

Rokovi:

Otvaranje poziva očekuje se na kraju 1. kvartala 2016. godine