Najava poziva za povećanje energetske učinkovitosti u privatnom uslužnom sektoru

Status: U najavi za 1. kvartal  2016. godine. odgođen

Otvoreni Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Prioritetna os Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifični cilj 4b2 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i tgovina).

Cilj poziva

Doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

Prihvatljivi prijavitelji

Velika, srednja i mala poduzeća uslužnog sektora (turizam i trgovina).

Iznos i intenzitet potpore:

Ukupna financijska omotnica ovog Javnog poziva iznosi 304.000.000,00 kuna.

Minimalan iznos potpore je 100.000 kuna, a maksimalan iznos 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi maksimalno 85%.

Rokovi:

Otvaranje poziva očekuje se na kraju 1. kvartala 2016. godine.