Kontni plan (Računski plan) za neprofitne organizacije

Kontni plan (Računski plan) za neprofitne organizacije  sastavni je dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu  i računskom planu, objavljenom u Narodnim novinama 1/15. u daljnjem tekstu: Pravilnik)

Više: Koje poslovne knjige mora voditi udruga?

Pravilnikom je definira se raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, kojega primjenjuju neprofitne organizacije definirane člankom 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, (»Narodne novine«, br. 121/14; u daljnjem tekstu: Zakon) i utvrđene Registrom neprofitnih organizacija i to:

Neprofitne organizacije prema Zakonu

  • domaće i strane udruge i njihovi savezi,
  • zaklade
  • fundacije
  • ustanove
  • umjetničke organizacije
  • komore
  • sindikati
  • udruge poslodavaca
  • sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Obveza vođenja knjigovodstva i primjene računskog plana neprofitnih organizacija

Jednostavno knjigovodstvo može voditi samo neprofitna organizacija kojoj je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod uzastopno u svakoj od prethodne tri godine manji od 230.000,00 kuna godišnje. Takva neprofitna organizacija može donijeti Odluku  o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela.

Sve ostale neprofitne organizacije vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana.

Neprofitna organizacija obvezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.  Zakonski zastupnik odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova. Vođenje računovodstvenih poslova može se ugovorom povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Kontni plan za neprofitne organizacije iz Pravilnika preuzmite na poveznici: Kontni plan za neprofitne organizacije 2017