Prijavite se i ostvarite do 300.000 kuna bespovratne potpore za svoje ulaganje

Status: Zatvoren (Prijave od 1. kolovoza do 30. rujna 2016. godine=

Od 1. kolovoza 2016. godine zaprimaju se prijave za  prvi  natječaj  iz Programa e-impulsa 2016.  U okviru ovog natječaja mikro i mali poduzetnici mogu ostvariti bespovratne potpore u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna po projektu, i to do 85% ulaganja.
Detalje natječaja donosimo u nastavku.

Tko može konkurirati za bespovratna sredstva? 

Na natječaj se mogu prijaviti mikro i mala poduzeća, osnovana  najkasnije 2015. godine, koja su prošlu poslovnu godinu završila s pozitivnim poslovnim rezultatom, s barem jednim zaposlenim u mjesecu prije predaje projektne prijave.
Prihvatljiva su ulaganja u sektorima:

 • C Prerađivačka industrija;  
  • svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila
 • F Građevinarstvo 
  • skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
 • J Informacije i komunikacije;
  • svi
 • M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,  i to
  • skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti

Predmet Natječaja jest poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.  Svrha /cilj Natječaja je tako  potaknuti što veći broj mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga koja će primiti bespovratnu potporu u svrhu jačanja konkurentnosti.

Visina i intenzitet potpore

Moguće je ostvariti od 30.000,00 do 300.000,00 kuna bespovratnih potpora po jednom projektu.  Mikro poduzeća (do 10 zaposlenih) mogu ostvariti bespovratnu potporu u intenzitetu do 85% iznosa prihvatljivog ulaganja, a mala poduzeća (od 10 do 50 zaposlenih) do 65%.

Što se može financirati?

Neki od prihvatljivih aktivnosti/troškova su:

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Strojevi, postrojenja, dijelovi postrojenja, alat, radna vozila i strojevi i dr., uz zavisne troškove (transport, instalacija, ugradnja i sl.)
 •  Mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu povezanu s projektnim aktivnostima
 • Uređenje i opremanje objekta/radionice ukoliko  isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • Informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja (hardver i softver)   izravno povezani sa svrhom projekta
 • Patenati, autorska prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how)   vezani uz projekt
 • Savjetodavne usluge
 • Priprema projektne prijave od strane ovlaštenog konzultanta, javna nabava, vođenje projekta…

Rokovi

 • Prijave se zaprimaju od 1. kolovoza do 30. rujna 2016. godine.
 • Postupak dodjele  može trajati najduže  120 kalendarskih dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijava.
 • Isplate se vrše u tromjesečnim ratama, uz mogućnost isplate predujma do 40% ukupne potpore.

Pogledajte sve najave za e-impuls 2016. 

Na linku provjerite i druge otvorene natječaje za malo i srednje poduzetništvo