EU potpore za javne isporučitelje vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje

Status: Zatvoren (Prijave od 5. rujna 2016. do 5. listopada 2016. godine)

Agencija za plaćanja je najavila raspisivanje natječaja iz podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede.

Raspisivanje natječaja očekuje se 22. kolovoza 2016. godine a prijave će se zaprimati  od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine.

Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Prihvatljiv projekti su građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.

Iznos potpore kreće se od minimalno 30.000 eura do maksimalno 1.000.000 eura (Najviši iznos vrijednosti projekta iznosi 1.250.000 eura) .