NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.3.1. – INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, provedba tipa operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”.

Korisnici potpore su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi troškovi su gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav).

Visina potpore je od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti),

Intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva teče od 27. srpnja do 27. listopada 2016. godine.

Pogledajte i ostale otvorene natječaje iz Programa ruralnog razvoja.