eVisitor informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista je jedinstveni informacijski sustav koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo. Za pristup sustavu dovoljno je bilo koje računalo s pristupom Internetu.

Svi pružatelji usluga smještaja i obveznici prijave turista svoje pristupne podatke mogu dobiti od strane nadležne Turističke zajednice.

Prijavu i odjavu (evidenciju) turista sukladno Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, u sustav eVisitor vrše izravno sami obveznici, pružatelji usluga smještaja. Navedena evidencija odvija se putem Interneta odabirom izbornika “Turisti” nakon prijave u sustav.

Prijavom turista u sustav eVisitor smatra se akcija evidentiranja dolaska turista u smještajni objekt u kojem turist boravi ili koristi uslugu noćenja. Svaki obveznik, sukladno Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, ima obvezu samostalnog unosa podataka o turistima u sustav eVisitor.

Sve osobe, turiste, je potrebno evidentirati u sustavu eVisitor unutar vremenskog intervala od 24h od ulaska u objekt.

U slučaju neprijavljivanja osobe za koju postoji obveza prijave u potpunosti kazneno odgovara sam obveznik.

Sustav eVisitor omogućava tri načina unosa podataka o turistima tj. prijave turista:
1. Ručna prijava turista u sustav eVisitor (izbornik “Turisti”)
2. Ručna prijava turista putem XML datoteke (izbornik “Turisti” – akcija “Prijava putem
datoteke”)
3. Programska prijava turista putem programskog sučelja (eng. API)

Za  sve tri načina vrijede ista ograničenja i pravila unosa, a  svi načini su u potpunosti ravnopravni i tretiraju se jednako. Ovisno o tome koliko je podataka potrebno upisati u sustav eVisitor, tj. o kojem broju  turista je riječ, potrebno je odabrati neki od željenih načina prijave.

Više

Namjena E-Visitor sustava je:

 • Prikupljanje podataka
  o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima na području Republike Hrvatske
 • Prijava i odjava turista
  od strane pružatelja usluga smještaja putem Interneta
 • Obračun i kontrola naplate boravišne pristojbe
  na temelju izvršenih prijava i odjava turista te podataka o pojedinom smještajnom objektu
 • Izvještavanje
  u statističke svrhe u realnom vremenu ili s odmakom od najviše 24 sata
 • Marketing destinacija
  praćenje kretanja turista i analiza zanimljivih lokacija, po jednom ili više kriterija
 • Međusobna suradnja tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća