Od ponedjeljka 12. ožujka 2015. prijave na natječaj iz podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava!

Agencija  za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, zadužena za operativnu provedbu Programa ruralnog razvoja RH 2014-2012 objavila je dana 22. travnja 2015. godine Natječaj za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

Predmet natječaja je dodjela bespovratnih sredstava do 100% iznosa ulaganja u maksimalnom iznosu od 15.000,00 eura po projektu a prijaviti se mogu mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske vrijednosti 2.000 eura do 7.999 eura. 50% odobrenih sredstava isplaćuje se odmah po odobrenju, a ostatak po završetku projektnih aktivnosti.

br4_EU-280x231

Tko se može prijaviti?

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (ekonomske vrijednosti 2.000 eura do 7.999 eura), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva obavlja nadležna Poljoprivredna savjetodavna služba, o čemu izdaje i potvrdu koja je sastavni dio obvezne dokumentacije projektne prijave.

Što se može financirati?

Bespovratna sredstva se mogu tražiti za:

– kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

– kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata

– kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta

– kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade

– operativno poslovanje poljoprivrednog  gospodarstva

Kako ostvariti potporu?

Prijave se podnose od 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015. godine, uz propisanu dokumentaciju i poslovni plan. 

Dodatne bodove ostvaruju projekti:

– čiji su prijavitelji nezaposleni nositelji/članovi opg-a

– čije aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš

– čije se aktivnosti  provode na otocima ili brdsko-planinskom području te na JLS s nižim indeksom razvijenosti.

Planirate li se prijaviti počnite s prijavama što prije; iskustva govore u prilog ranijoj predaji prijave. Pravilnikom o mjeri 6.3. propisano je da se prilikom bodovanja projektnih prijava u slučaju jednakog broja bodova odabire prijava s ranijim datumom, satom i minutom predaje prijave.

Odobrene potpore iz podmjere 6.3. malim poljoprivrednim gospodarstvima