Novi natječaj iz programa za poticanje poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2015 – Revitalizacija poslovnih prostora

process_zero_interior

Mnistarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 7. svibnja novi natječaj iz programa za poticanje poduzetništva i obrta “Poduzetnički impuls 2015” – Revitalizacija poslovnih prostora.

Potpore se odnose na poslovne prostore u vlasništvu države, gradova ili općina, a za podnositelje prijava  mikro i mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do 100% troškova uređenja poslovnih prostora.

80% odobrenih sredstava isplaćuje se ODMAH po odobrenju, a ostatak nakon provedenih aktivnosti. Moguće je ostvariti od 20.000 do 50.000,00 kuna potpore.

banner_impuls-300x105Kako ostvariti potporu?

Koristite li ili planirate za svoje poslovanje koristiti poslovni prostor u vlasništvu države, grada ili općine ovo je dobra prilika za Vas. Potpore u okviru ovog poziva dodjeljuju se isključivo korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dugotrajnom najmu poslovnog prostora s državom ili jedinicom lokalne samouprave. Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mala poduzeća koja udovoljavaju svim ostalim uvjetima Javnog poziva.

Aktivnosti prihvatljive za financiranje su:

  • Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu
  • Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
  • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Prihvatljivi su troškovi:

  • Svi troškovi uređenja i opremanja poslovnog prostora
  • Svi troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog prostora
  • Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Prijave se podnose od   od 21. svibnja do 23. lipnja 2015. godine. Ako se planirate prijaviti počnite s pripremama već danas; iskustva govore u prilog ranijoj predaji prijave na javne natječaje, a u obveznu dokumentaciju uključene su i po tri ponude za svako ulaganje (projektnu nabavu) i naravno, dobro pripremljena projektna prijava.

Na sljedećim linkovima potražite više informacija o trenutno raspoloživim poslovnim prostorima u vlasništvu države i nekih gradova.

Državne nekretnine                              Grad Rijeka                       Grad Šibenik

Grad Split                                                Grad Pula                           Grad Zadar

Grad Dubrovnik                                    Grad Poreč

Grad Makarska                                     Grad Umag