Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

Status: Otvoren od 10.8.2016. do 9.12.2016.

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 10.8.2016. do 9.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Područje: infrastruktura, promet

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Pogledajte i aktualne natječaje za poduzetništvo i poljoprivredu

Sažetak: Ovaj ograničeni poziv namijenjen je Virovitičko-podravskoj, Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te gradu Zadru, a predmet  poziva, čija maksimalna potpora iznosi 32 000 000 HRK, izrada je regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Istočna Hrvatska i Sjeverni Jadran, kao regija za koje regionalni prometni masterplanovi nisu već u izradi.

Opći cilj ovog Poziva je promicanje održive regionalne i lokalne mobilnosti, a specifični cilj izrada strateške dokumentacije u svrhu razvoja lokalne i regionalne mobilnosti u funkcionalnim regijama Istočna Hrvatska (Virovitičko-podravska županija, Osječko-baranjska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija i Vukovarsko-srijemska županija), Sjeverni Jadran (Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija i Istarska županija), Sjeverna Dalmacija (Zadarska županija) i Središnja Dalmacija. (Splitsko-dalmatinska županija i Šibensko-kninska županija).

Izvor: Strukturni fondovi