InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Strukturni fondovi EU: Pristup fondovima

Strukturni fondovi EU: Pristup fondovima

Strukturni fondovi EU: Pristup fondovima

Financiranje iz EU fondova

Članstvo u EU omogućava pristup EU fondovima – otvara mogućnost korištenja sredstava iz strukturnih fondova EU. Dok su sredstva iz pretpristupnih fondova, koje koriste zemlje kandidati za članstvo, namijenjena većinom javnim ili neprofitnim organizacijama a tek manji dio privatnom sektoru, strukturni fondovi EU pružaju više mogućnosti za privatni sektor.

Na poveznici pogledajte trenutno aktualne natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova.

Strukturni fondovi EU su

Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF)
Europski fond za reginalni razvoj (European Regional Development Fund, ERDF)
Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF)
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD)
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ((European Maritime and Fisheries Fund – EMFF))

Svrha financiranja: Društvena korist za širu zajednicu

Financiranje iz EU fondova ima karakter državnih potpora. Stoga, iako je pristup EU fondovima omogućen i privatnom poduzetništvu, glavna svrha potpora je šira društvena korist. Potpore iz strukturnih fondova EU se mogu dodijeliti poduzećima za unapređenje njihova poslovanja i povećanje konkurentnosti a društvena korist se ostvaruje kroz očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta, povećanje standarda poduzetnika i zaposlenika, povezano jačanje drugih poduzetnika kroz poslovne odnose itd te u konačnici jačanje opće konkurentnosti.

Kohezijska politika teži ujednačenom gospodarskom i društvenom razvoju svih dijelova EU.

Strukturni fondovi EU su instrumenti Kohezijske politike Europske unije, koja teži gospodarskoj i društvenoj koheziji, tj. ujednačenoj razvijenosti svih dijelova EU. Stoga je financiranje iz EU fondova namijenjeno projektima koji doprinose ujednačenoj razvijenosti i smanjenju razlika na području Unije. Isto tako, utječe se na povećanje ukupne konkurentnosti EU i njenog gospodarstva.

Pristup EU fondovima u praksi

Članstvo u EU omogućava pristup EU fondovima – otvara mogućnost korištenja sredstava iz strukturnih fondova, uz više mogućnosti financiranja projekata privatnog sektora. Najveći broj projekata privatnog sektora financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (projekti poduzetnika i obrtnika iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti) Europskog poljoprivrednog fonda (sektor poljoprivrede i dopunskih djelatnosti), te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Da bi koristila sredstva iz strukturnih fondova EU svaka zemlja članica mora donijeti operativne programe za njihovo korištenje. Na poveznici važeći operativni programi u Hrvatskoj. Na temelju operativnih programa raspisuju se natječaji za bespovratna sredstva iz EU fondova. Na poveznici pogledajte trenutno aktualne natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova.

%d blogeri kao ovaj: