InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Podmjera 6.4. Odgovori na česta pitanja

Slijedom velikog broja Vaših upita na jednom mjestu donosimo razjašnjenje najčešćih nedoumica vezano za Natječaj iz mjere 6.4. za razvoj ruralnog turizma i drugiih nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama.

Napominjemo da se službeno pitanja mogu postaviti putem web stranice Programa ruralnog razvoja. Odgovori objavljeni na službenoj web stranici obvezujući su i relevantni.

 • Prijavitelj ne mora biti obveznik PDV-a
 • Prijavitelj mora biti obveznik poreza na dohodak (moguće i paušalno) ili poreza na dobit najmanje 12 mjeseci, računajući od dana predaje projekta na Natječaj.
 • Ako je sukladno propisima za djelatnost (za koju se traži potpora) potrebno posebno rješenje – odobrenje, to rješenje može biti izdano bilo kada do dana prijave projekta na natječaj (primjerice rješenje o obavljanju turističke djelatnosti – kategorizacija objekta)
 • Ako je prijavitelj OPG tada mora imati registriranu dopunsku djelatnost na OPG. Može biti registrirana bilo kada do dana predaje projekta na natječaj. Dopunska djelatnost mora biti ona djelatnost za koju se traži potpora.
 • Ako je prijavitelj obrt ili poduzeće, a projekt se odnosi na sektor turizma, isti mora imati upisanu djelatnost turizma/ugostiteljstva ali sam upis djelatnosti nije dovoljan. Potrebno je posjedovati i rješenje Ureda državne uprave.
 • Prihvatljivi prijavitelji na Natječaju su fizičke osobe (OPG i obrti) i pravne osobe (poduzeća). Privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu, s rješenjem izdanim na ime i prezime osobe, nisu prihvatljivi prijavitelji.
 • Rješenje o kategorizaciji objekta u domaćinstvu koje glasina ime i prezime osobe (bez OPG-a, obrta ili poduzeća) nije odgovarajuće rješenje koje je uvjet za Natječaj
 • Prihvatljivo je rješenje o kategorizaciji (rješenje za iznajmljivanje objekta ili obavljanje ugostiteljske djelatnosti izdano na:
  • OPG, odnosno na nositelja OPG
  • obrt – vlasnika obrta
  • poduzeće
 • U ovom natječaju nije dopuštena naknadna promjena pravnog oblika, kao što je to bilo u podmjeri 6.2.
 • Prebivalište nositelja OPG-a = sjedište OPG-a
 • Za aktivnosti gradnje potrebno je priložiti glavni projekt (ako je za ulaganja po propisima o gradnji obvezan glavni projekt
 • Da li je glavni projekt potreban ili ne ne određuje sam korisnik niti konzultant. Isto je definirano propisima o gradnji, te ako glavni projekt nije potreban takvu potvrdu treba ovjeriti ovlašteni arhitekt.
 • Građevinska dozvola potrebna je tek u drugoj fazi natječaja – pri podnošenju drugog dijela zahtjeva za potporu
 • Ponude se ne prilažu. Ponude se pribavljaju u drugoj fazi natječaja – samo oni koji su u prvoj fazi natječaja prešli prag za financiranje.
 • Dokumentacija koja je obvezna za prijavu mora se dostaviti prilikom učitavanja prijave. Ne može se dopuniti naknadno.
 • Projekti i prijavitelji koji ne udovoljavaju uvjetima ne mogu se prijaviti na natječaj. Ako ipak podnesu zahtjev za potporu bit će odbijeni već u administrativnoj fazi; ne postoji mogućnost da projekt koji ne udovoljava uvjetima Natječaja bude odabran, bez obzira na kvalitetu projekta, poslovnog plana i kapacitete prijavitelja.

Napominjemo da se službeno pitanja mogu postaviti putem web stranice Programa ruralnog razvoja. Odgovori objavljeni na službenoj web stranici obvezujući su i relevantni.

%d blogeri kao ovaj: