Natječaj Ministarstva turizma KTG 2022

Bespovratne potpore do 60% ulaganja za konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj Konkurentnost turističkog gospodarstva za 2022.godinu.

Kroz 3 programa bespovratnim potporama financirat će se ulaganja obrta, poduzeća i zadruga u objekte iz skupine “hoteli” “kampovi” i “kamp odmorišta” te ulaganja OPG-ova u dopunske djelatnosti ugostiteljstva i turizma. Treći program namijenjen je obnovi potresom oštećenih ugostiteljskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji. Napominjemo da privatni iznajmljivači u domaćinstvu nisu prihvatljivi prijaviteji.

Iznosi potpora su do najviše 50.000 kuna za ugostitelje iz Sisačko-moslavačke županije, do 150.000 kuna za OPG-ove, do 300.000 kuna za kampove i kamp odmorišta te do 400.000 kuna za objekte iz skupine hoteli.

Neka od prihvatljivih ulaganja su gradnja i opremanje objekata i dodatnih sadržaja (wellness, bazeni i dr.), kupnja defibrilatora (medicinskih uređaja za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju, ulaganje u e-punionice za električna vozila s priključnim sustavima, digitalizacija i automatizacija u poslovanju i suvremeni sustavi tehničke zaštite.

Natječaj je otvoren do 20. lipnja 2022. godine.

Natječaji za turistički sektor u najavi

Uskoro se očekuje objava prvog natječaja iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost za sektor turizma: C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Natječaj je objavljen na portalu e-javnog savjetovanja te do 17.06.2022. svi zainteresirani mogu stavljati svoje primjedbe, prijedloge i komentare na nacrt natječaja.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom vlasništvu te ustanove, koje su registrirane za pružanje lječilišnih, zdravstvenih, wellnes ili SPA usluga u turizmu.

,