Program potpora za stočarstvo i biljnu proizvodnju

Objavljen je Pravilnik o provedbi Programa  potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 10. veljače do 5. ožujka 2021. godine a prijaviti se mogu primarni poljoprivredni proizvođači u stočarstvu (uzgajivači goveda u sustavu krava – tele, tovne junadi i krmača) te u biljnoj proizvodnji (proizvođači jabuka, mandarina i krumpira).

Iznos potpore za prihvatljive stočarske uzgajivače utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu a za proizvođače krumpira, jabuka i mandarina prema površinama upisanim u Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu, uz ispunjen uvjet količine, do najviše 5.000 kn po ha. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 100.000,00 eura.

Uvjeti prihvatljivosti – tko s može prijaviti?

Svi prijavitelji, za sve sektore i mjere moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika te mogu biti u rangu mikro, malih, srednjih i velikih poduzeća. Dodatni uvjeti z pojedine sektore su:

Za mjere potpora u stočarstvu:

Svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar farmi, a životinje za koja se može ostvariti potpora moraju biti upisana u JRDŽ.

Dodatni uvjeti za pojedine mjere su:

 • Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele
  • Minimalni broj grla prihvatljivih za potporu iznosi 5, a maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 100
  • Za potporu u Mjeri 1 prihvatljiva su ženska grla koja:
   • su upisana u JRDŽ
   • su mesnih pasmina, križanci s mesnim pasminama te izvorne pasmine
   • su kombiniranih pasmina i dolaze s gospodarstava koja nemaju isporuku mlijeka prema otkupljivačima, koja nemaju registriranu djelatnost prerade mlijeka na vlastitom gospodarstvu i nisu po toj osnovi upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla
   • imaju registrirano teljenje u JRDŽ-u u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine i prisutna su na gospodarstvu na zadnji dan podnošenja zahtjeva.
 • Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi
  • Maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 1.000
  • prihvatljiva su muška i ženska grla koja:
   • su razdužena kroz klanje u odobrenim objektima u RH ili kroz izvoz prema podacima u JRDŽ-u u razdoblju od 1. 3. 2020. do 31. 12. 2020. godine
   • nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci u trenutku razduženja
   • su prisutna na gospodarstvu najmanje 120 dana od dana dolaska na gospodarstvo do dana razduženja
  • sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a
 • Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača
  • Maksimalni broj krmača prihvatljivih za potporu iznosi 1.000.
  • Prijavitelji moraju u JRDŽ na dan 30. 11. 2020. imati upisano najmanje 6 krmača i
  • imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine
Za potpore u biljnoj proizvodnji
 • Mjera 4 Potpora proizvođačima jabuka
  • Prijavitelji mogu biti proizvođači koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za 2020.godinu za minimalno 1,0 ha pod jabukama
  • Stavili su na tržište u razdoblju od 1. 8. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 15 tona/ha jabuke
 • Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina
  • Prijavitelji mogu biti proizvođači koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za 2020.godinu za minimalno 0,5 ha pod mandarinama
  • Stavili su na tržište u razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarina
 • Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira (Minimalna površina pod jabukama za potporu iznosi 2,0 ha)
  • Prijavitelji mogu biti proizvođači koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za 2020.godinu za minimalno 2,00 ha pod krumpirom
  • Stavili su na tržište u razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 40 tona/2,0 ha krumpira

Proizvodne prodajne (stavljene na tržište) količine se utvrđuju:

 • Za pravne osobe (poduzeće, zadruga): Putem Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2020. godinu te popratnom dokumentacijom (otpremnica/račun izdana od strane podnositelja Zahtjeva u referentnom razdoblju=
 • Za fizičke osobe (obrt, OPG, SOPG) upisana u Registar poreznih obveznika: Putem otpremnica/računa izdanih od strane podnositelja Zahtjeva u referentnom razdoblju
 • Za OPG ili SOPG koji nije upisan u Registar poreznih obveznika (manje od 80.500 kn prihoda godišnje): Putem Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih proizvoda

Iznosi potpore

Iznos potpore za Mjeru 1, Mjeru 2 i Mjeru 3 utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu.

Jedinični iznos potpore za Mjeru 4, Mjeru 5 i Mjeru 6 utvrđuje se sukladno površinama pod jabukom, mandarinom i krumpirom evidentiranima u ARKOD sustavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu razmjerno isporučenim količinama ali ne više od 5.000 kn po ha.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 100.000,00 eura, prema tečaju Europske centralne banke na dan 1. siječnja 2021. godine. kao što je propisano s točkom 23. stavak a. Privremenog okvira – COVID 19. Potpore iz ovog Programa mogu se međusobno zbrajati u skladu s odredbama Privremenog okvira – COVID 19.

Rokovi i način podnošenja zahtjeva

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a te se ispisani i ovjereni zahtjev za potporu dostavlja Agenciji za plaćanja poštom, od 10. veljače do 5. ožujka 2021. godine.