Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Natječaj je zatvoren

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Natječaj je financiran sredstvma Europskog fonda za regionalni razvoj, putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv – natječaj su privatni mikro, mali i srednji te veliki poduzetnici koji

  • su u prije predaje projekta registrirani za djelatnosti iz područja proizvodne industrije, koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda, odnosno, registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33
  • imaju barem jednog zaposlenog na određeno ili neodređeno vrijeme na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projekta

Dodatni uvjet za prijavitelje koji spadaju u velika poduzeća je da su provela energetski pregled poduzeća sukladno članku 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN, br.127/14, 116/18, 25/20 ) ili posjeduju ISO 50001 Certifikat.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 266.000.000,00 (dvjestošezdesetšestmilijuna) HRK.

Iznos bespovratne potpore po projektu:

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projekta je

  • najniži iznos 200.000,00 (dvjestotisućakuna) kuna
  • najviši iznos 20.000.000,00 (dvadesetmilijunakuna) kuna.

Cilj (svrha) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.), u daljnjem tekstu: zgrade. U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Rokovi: Rok za prijave projekata na natječaj je od 15.10.2020. do 25.01.2021. godine.