Objavljen novi Natječaj za tip operacije 4.3.3.

Status natječaja: Zatvoren

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 5. lipnja 2020. godine četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 60.000.000,00 kuna. Najmanji iznos bespovratne potpore je 10.000 € a najveći 1000.000 €, uz intenzitet potpore od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Potencijalni korisnici:

 • šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama
 • udruge šumoposjednika i
 • jedinice lokalne samouprave.

Iznos bespovratne potpore: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura

Intenzitet bespovratne potpore: 100% prihvatljvih troškova projekta

Raspoloživa sredstva: Vrijednost natječaja je 60.000.000,00 HRK

Prihvatljivi troškovi:

 1. Materijalni troškovi
 • ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
 • ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
 • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu
 1. Opći troškovi
 • usluge konzultanata
 • troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući izradu Elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, studiju utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000)
 • ostala projektna i tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova)

Natječaj za bespovratna sredstva otvoren je od 1.7. 2020 do 30. 10. 2020. godine