Bespovratne potpore malim poljoprivrednicima s područja LAG Prizag

Status Natječaja: Zatvoren

Objavljen je Natječaj LAG Prizag za tip operacije 1.12, sukladan Podmjeri 6.3. TO 6.3.1.  Programa ruralnog razvoja RH, za bespovratne potpore malim poljoprivrednim gospodarstvima. U sklopu natječaja malim poljoprivrednim gospodarstvima s područja ovog LAG-a dodijelit će se ukupno 778.561,50 kuna, a iznos bespovratne potpore po jednom projektu je 111.555,00 kuna (15.000 eura), za 100% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja obuhvata ovoga LAG-a, i to: Grad Novi Marof i općine: Visoko, Ljubeščica, Breznički Hum, Breznica, Gornja Rijeka, Sv. Petar Orehovec, Kalnik, Budinščina, Konjščina i Hrašćina. Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje.

Prihvatljive aktivnosti:

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projekta.

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda  osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do 3.800,00 kuna.

Rokovi: Krajnji rok za podnošenje prijava je 20.03.2020.godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Natječaj za tip operacija 6.3.1.  ove godine neće se raspisivati na nacionalnoj razini  te su LAG natječaji jedina prilika za iskorištavanje ove atraktivne potpore.

Podmjera 6.3. najpopularnija je podmjera Programa ruralnog razvoja na koju se do sada javio najveći broj kandidata. Uslijed iskorištenosti sredstava natječaji za mala poljoprivredna gospodarstva iz Podmjere 6.3. ove godine neće se raspisivati na nacionalnoj razini, te su LAG natječaji jedina prilika za iskorištavanje ove atraktivne potpore.