Natječaj za sufinanciranje korištenja OIE u turizmu – za iznajmljivače i OPG-ove

Status Natječaja: Otvoren od 20. 11 2019. do 31. 12. 2019. godine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( FZOEU)  objavio je 20. studenog 2019. godine Natječaj – Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Tko se može prijaviti za potpore?

Prihvatljivi prijavitelji su

 • registrirani iznajmljivači i
 • OPG-ovi registrirani za pružanje ugostiteljskih usluga (OPG-ovi)

koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. posjeduju:
  – Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili
  – Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u
 2. imaju prebivalište na području Republike Hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a)
 3. ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda
 4. nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 5. nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 6. ostvaruju pravo na potporu prema Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
 7. nisu poduzetnici u teškoćama
 8.  udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim Pozivom, te
 9. sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbi projekta.

Za što se može ostvariti potpora?

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za:

 1. nabavu i ugradnju FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.), ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta, …) i pripadajući građevinski radovi za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …) i
 2. stručni nadzor radova.

PDV je opravdani trošak za sve prijavitelje koji nisu u sustavu PDV

Iznos i intenzitet potpore

Rokovi:

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava (na mrežnim stranicama: http://www.fzoeu.hr).