Natječaj EACEA 19/2019 Potpora za razvoj Europskih videoigara

Status: Zatvoren

U okviru programa Kreativna Europa (2014. – 2020.), potprograma Media objavljen je Javni poziv za potpore razvoju europskih videoigara. Poziv je otvoren do 12. 02. 2020.godine do 17:00 sati.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva su europska poduzeća koja

 • su osnovana minimalno 12 mjeseci prije datuma prijave projekta,
 • mogu osigurati dokaz o produkciji ili razvoju prethodne videoigre koja je bila komercijalno distribuirana tijekom posljednje dvije godine koje prethode predmetnom Javnom pozivu – natječaju.

Kakvi projekti se financiraju?

Potprogram MEDIA podupire europske produkcijske kuće s iskustvom, zainteresirane za razvoj idejnoga rješenja ili projekta videoigara koji pokazuju:

 • visoku razinu originalnosti, inovativne i kreativne vrijednosti, kulturnu različitost te naglašen europski kulturni identitet i naslijeđe u odnosu na postojeća tipična djela;
 • visoku razinu ambicije za komercijalnost ostvarenja i opsežan prekogranični potencijal kojim se može doseći europsko i međunarodno tržište.
 • Kandidati mogu prijaviti prijedlog za razvoj idejnoga rješenja ili projekta (do razine prototipa ili pokusne verzije) inovativne i kreativne video igre s narativnim pripovijedanjem namijenjene komercijalnoj distribuciji na računalima, konzolama, mobilnim uređajima, tabletima, pametnim telefonima ili dr.
 • Kandidat mora imati većinsko vlasništvo nad pravima koja se odnose na projekt;
  Ako je projekt adaptacija već postojećega djela, kandidat mora također dokazati da posjeduje većinska prava koja se odnose na prava adaptacije toga djela potpisanim i datiranim predugovorom ili ugovorom o prijenosu prava;
 • Faza produkcije prijavljenog projekta ne smije započeti najmanje 8 mjeseci od datuma njegove prijave.

Kontaktirajte nas za pomoć u izradi projektnog prijedloga

Iznos i intenzitet potpore

 • Ukupan raspoloživi proračun iznosi 3,78 milijuna eura
 • Doprinos iznosi između 10 000 eura i 150 000 eura za razvoj koncepta i projekta europske videoigre (aktivnosti do faze u kojoj koncept omogućuje stvaranje izvedivoga prototipa ili pokusne verzije),
 • Potpora ne može premašiti 50 % ukupnih troškova koje je predvidio podnositelj prijave.

Dodijeljeni financijski doprinos jest subvencija

Rokovi

Krajnji rok za prijavu projekta za potpore iz ovog natječaja je 12. 02. 2020. do 17 sati.