Objavljen natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1.  Inovacije

Status: Otvoren od 25.listopada 2018. do 15. veljače 2019. godine.

Natječaj za bespovratne potpore objavljen je 24.10.2018. Predmet  natječaja su aktivnosti razvoja tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima, razvoja ili uvođenja na tržište novih akvakulturnih vrsta s dobrim tržišnim potencijalom, novih ili znatno poboljšanih proizvoda, novih ili poboljšanih postupaka i upravljačkih i organizacijskih sustava te ispitivanja tehničke ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka u okviru mjere »II.1. Inovacije

Prihvatljivi korisnici

  •  ovlaštenici povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu;
  •  znanstvena tijela

Prihvatljve aktivnosti i troškovi

U okviru ovog natječaja prihvatljive su aktivnosti koje provodi znanstveno tijelo ili aktivnosti čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo.

U sklopu takvih aktivnosti prihvatljivi su troškovi u cilju:

  • razvoja tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima koja smanjuju učinak na okoliš i ovisnost o ribljem brašnu i ulju, potiču održivo korištenje resursa u akvakulturi, jačaju dobrobit životinja i olakšavaju nove održive metode proizvodnje;
  • razvoja i/ili uvođenja na tržište novih akvakulturnih vrsta dobrog tržišnog potencijala;
  • razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno poboljšanih proizvoda, novih ili poboljšanih postupaka ili novih ili poboljšanih upravljačkih i organizacijskih sustava;
  •  ispitivanja tehničke i/ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka.

Financijska alokacija, iznos i intenzitet potpore

Ukupna sredstva: Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 8.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama

Najviši iznos potpore  po korisniku iznosi 500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Iznimno potpora može iznositi 100.000,00 eura, ako su koristnici znanstvena tijela registrirana za obavljanje znanstvene djelatnosti, koja  posjedovati važeću dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti na području ribarstva i upisani su Upisnik znanstvenih organizacija pri središnjem tijelu državne uprave nadležno za znanost, obrazovanje i sport.

Intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova, a uvećava se ili umanjuje kako slijedi:   kako slijedi:

Kriterij Povećanje/smanjenje Broj postotnih bodova Intenzitet javne potpore (%)

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo   ili je sjedište/prebivalište korisnika (ovlaštenika povlastice/nositelja dozvole) na tim otocima

Povećanje 35 85

Operaciju provodi ribarska zadruga priznata po posebnim propisima

Povećanje 10 60

Operaciju provodi organizacija proizvođača u akvakulturi, udruženje organizacija proizvođača u akvakulturi ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

Povećanje 25 75

Operaciju provodi veliko poduzeće poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Smanjenje 20 30

Rokovi

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama (25.listopada 2018.) a traje do 15. veljače 2019. godine.