Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otokaza financijske potpore

Status: Zatvoren

Objavljen je Natječaj za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Ciljevi natječaja

Opći cilj ovog Natječaja je utjecati na poboljšanje kvalitete života na otocima.

Specifični ciljevi ovog Natječaja su:

 • osigurati preduvjete potrebne za održivi razvoj hrvatskih otoka
 • razvijati nove ideje i modele razvoja koji potiču:
  • rad civilnog društva na otocima
  • tradicijske običaje
  • kulturu i kulturnu baštinu otočnog prostora
  • podizanje razine obrazovanja i kreativnog stvaralaštva predškolske djece, osnovnoškolaca, srednjoškolaca i svih žitelja otoka
 • razvoj gospodarskih aktivnosti koje su specifične za otočno područje,  ekološku svijest stanovnika otoka kroz zaštitu mora i okoliša
 • dostupnost i poboljšanje sportskih aktivnosti i sadržaja koji su prilagođeni stanovnicima otoka.

Područja aktivnosti

Financijska podrška dodjeljuje se za projekte iz programskih područja/projektnih aktivnosti koja uključuju:
P-1 razvoj civilnog društva
P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost)
P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost
P-4 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.)
P-5 ekologija (zaštita okoliša i mora)
P-6 sport

Potpora

Minimalno 15.000,00 kuna

Maksimalno 40.000,00 kuna

Ukupna vrijednost ovog Natječaja iznosi 500.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji:

Udruge sa  sjedištem na hrvatskim otocima čija je djelatnost usmjerena na razvoj lokalne zajednice, koje djeluju  na području hrvatskih otoka najmanje 1 godinu zaključno s danom objave Natječaja  i prema djelatnostima opredijeljena za rad na unapređenju kvalitete života na otocima odnosno djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih Natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge,

Prihvatljivi partneri

Udruge prijavitelji mogu djelovati zasebno ili s partnerskim organizacijama. Partnerstvo na projektu nije obvezno prema ovom Natječaju, već je poželjno pri pripremi i provedbi prijavljenog projekta. Svaki prijavitelj može imati najviše dva partnera.

Partneri mogu biti:

 • udruge (za koje se primjenjuju uvjeti prihvatljivosti kao za prijavitelja)
 • javne ustanove koje je osnovala država ili jedinice regionalne (područne) ili lokalne samouprave (javne ustanove za djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, zaštite i očuvanja okoliša i mora, informiranja, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o invalidima)
 • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave
 • regionalni koordinatori i lokalne razvojne agencije
 • zadruge

Broj projekata

jedan prijavitelj može prijaviti jedan projekt dok parneri mogu biti angažirani u više projekata.

Rokovi:

Natječaj je otvoren za prijave od 28.5.2018. do 26.6.2018.godine.

Prijava

Prijave se zaprimaju u navedenom roku, poslane na način propisan natječajnom dokumentacijom, na Ministarstvo regionalnoga razvojai fondova Europske unije.