Povećanje alokacije i ponovno  otvaranje Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je odluku o povećanju financijske alokacije za poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Raspoloživa sredstva u ovom pozivu tako iznose 1.000.000.000,00 kuna umjesto do sada raspoloživih  400.900.00,00 kuna. Slijedom ove odluke Poziv Zaželi ponovno je otvoren za prijave, pa se projektni prijedlozi  mogu  ponovno dostavljati počevši od 15. veljače 2018.g. od 00:00:01 sati.

Podsjećamo, 30. lipnja 2017. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga “ Zaželi – Program zapošljavanja žena ”,  u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“. Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga dana 13. rujna predmetni Poziv je bio obustavljen.

Zbog iznimno velikog interesa te važnosti ovog Poziva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dana 14. veljače donijelo je odluku o povećanju financijske alokacije za Poziv Zaželi, s ukupno 400.900.00,00 kn na ukupno 1.000.000.000,00 kn te se projektni prijedlozi za Poziv “Zaželi” mogu ponovno dostavljati počevši od 15. veljače 2018. od 00:00:01 sati.

Objavljene su Izmjena natječajne dokumentacije za  Poziv Zaželil, koju možete vidjeti na poveznici.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ omogućit će pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Osnažit će i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Stopa sufinanciranja za projekte u okviru Javnog poziva Zaželi iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova.