Javni poziv Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Status: Zatvoren

Otvoren od 30.6.2017. do 1.10.2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta raspisalo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI). U okviru predmetnog Javnog poziva, a na temelju  Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020, moguće je ostvariti bespovratna sredstva u iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji

Poziv je namijenjen potpornim institucijama za poduzetnike u privatnom ili javnom vlasništvu s ciljem osiguravanja učinkovite pomoći kako bi se učvrstio položaj MSP-ova na tržištu, smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u okviru otvorenog poziva s rokom dostave projektnih prijava do 1. listopada 2017. godine.

Financijska alokacija i visina potpore

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 22.800.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna dok je najveći iznos 600.000,00 kuna. 

Sažetak

Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora, Specifičnog cilja 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, financiranog sredstvima EFRR-a.

Više