Povećanje relevantnosti obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja

U Indikativnom planu natječaja za 2017.godinu za 2.kvartal najavljen je pod  br. 38. i Javni poziv  Povećanje relevantnosti obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja.

Više o natječaju:

Šifra i naziv sheme / projekta

10a3.1 “Povećanje relevantnosti obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja”

Prioritetna os:  9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Ciljevi: 

Unaprjeđenje infrastrukture s ciljem uspostave mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u suradnji s gospodarskim i civilnim sektorom koja će omogućiti provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično), a u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te suradnja sa sličnim centrima u Europskoj uniji.

 Vrsta: 

Ograničeni postupak dodjele

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti

Ciljana ulaganja u infrastrukturu strukovnih praktičnih centara obuhvaćaju aktivnosti:

 • građevinski radovi rekonstrukcije, obnove, dogradnje i adaptacije prostora regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u odabranim sektorima za pružanje modernog i visoko kvalitetnog obrazovanja i obuke;
 • nabava specijalizirane opreme za regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za provođenje praktične nastave i razvoj inovacija (npr. oprema za radionice, laboratorije, nabava moderne tehnologije, specijalizirane informatičke opreme i softvera, alata, strojeva, IKT, specijalizirane didaktičke oprema i drugih pomagala…);
 • edukacija vezana uz specijaliziranu opremu potrebnu za provođenje praktične nastave i razvoj inovacija usluga koju pruža dobavljač opreme ili podugovoreni stručnjaci;
 • nabava opreme za prostorije regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (kao što je informatička oprema i namještaj, tehnička oprema za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika…);
 • priprema projektne i tehničke dokumentacije (npr. građevinski / arhitektonski projekti, revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, izrada projektne prijave i obrasca A);
 • stručni nadzor radova;
 • priprema i provedba javne nabave;
 • upravljanje projektom;
 • financijska revizija projekta;
 • promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja;
 • aktivnosti koje promiču: ravnopravnost žena i muškaraca i zabranu diskriminacije, pristupačnost za osobe s invaliditetom, održivi razvoj. Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo.

Indikativni iznos financijske omotnice 563.294.117,66 kn

 Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti jednom projektu    

 • najniži iznos: 3.800.000,00 kn
 • najviši iznos: 38.000.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore 85%

Indikativni datum objave PDP-a  2.kvartal 2017.

 Indikativni datum objave rezultata PDP 3. kvartal 2017.