Implementacija programa edukativnih aktivnosti
Status: Zatvoren

Natječaj – Javni poziv “Implementacija programa edukativnih aktivnosti” za  Prioritetnu os 6 Zaštita okoliša i održivost resursa ” sukladno Indikativnom planu objave natječaja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, najavljen je pod rednim brojem  za 01.05.2017. godine.

 • Naziv sheme / projekta 

Implementacija programa edukativnih aktivnosti

 • Naziv prioritetne osi 

Prioritetna os 6 Zaštita okoliša i održivost resursa

 • Naziv i oznaka specifičnog cilja

6i1 – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta

 • Ciljevi PDP-a

Dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u svrhu implementacije programa edukativnih aktivnosti u svrhu jačanja svjesnosti o gospodarenju otpadom.

 • Vrsta postupka dodjele

Otvoreni postupak dodjele

 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti

Aktivnosti su vezane uz provedbu programa edukativnih aktivnosti podizanja javne svijesti s ciljem smanjenja stvaranja otpada, povećanja odvojenog skupljanja i ponovnog korištenja, nabavu komunalnih vozila za prikupljanje otpada te tehničku pomoć, vidljivost i upravljanje projektom

 • Prihvatljivi korisnici (prijavitelji i, ako je primjenjivo, partneri)

Jedinice lokalne samouprave

 • Indikativni iznos financijske omotnice 50.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore 85,00%
 • Indikativni datum objave PDP-a 01.05.2017.
 • Indikativni datum objave rezultata PDP-a 1 

N/P (Ne može se procijeniti koliko će biti prijavitelja i u kojem trenutku će sva sredstva biti iskorištena)

Indikativni godišnij plan objave PDP-ova sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.