Otvoren Natječaj za potpore malim poljoprivrednicima na nerazvijenim područjima naseljenim nacionalnim manjinama

Status natječaja: Zatvoren

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 29.kolovoza 2019.godine natječaj za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na slabije razvijenim područjima RH. 

U sklopu ovog natječaja dodjeljivati će se bespovratne popore kroz Program ruralnog razvoja u poljoprivredi, turizmu, prerađivačkom sektoru i šumarstvu. Za ostale djelatnosti odgovarajući natječaj objavilo je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ciljevi Natječaja

Cilj ovog Natječaja je pomoći malim poljoprivrednicima na potpomognutim područjima  u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom podrčju, čime se doprinosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Prijave se podnose od 5. do 26. rujna 2019. godine.

Prihvatljivi prijavitelji – Tko se može prijaviti?

Na ovaj Natječaj mogu se prijaviti OPG-ovi upisani u Upisnik u trenutku objave Natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura, a koji nisu ostvarili potporu na nacionalnom ili LAG natječaju za tip operacije 6.3.1. Sjedište OPG-a mora biti na prihvatljivom području – Popis prihvatljivih područja provjerite ovdje PRILOG 1 – Prihvatljiva područja provedbe Natječaja prema vrijednosti indeksa razvijenosti

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi – što se može financirati iz potpore?

Prihvatljivi su troškovi nastali od 1.siječnja 2019.godine i to troškovi aktivnosti:

  1. Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  2. Kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih /zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja polj.proizvod.ili prerade
  3. Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  4. Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih)
  5. Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljšta (osim državnog poljoprivrednog zemlijšta do najviše 30.000 kuna
  6. Uređenje i poboljšanje kvlitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  7. Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih prizvoda
  8. Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne prozv i prerade
  9. Operativno poslovanje (maksimalno 12.000,00 kuna, uključuju: dohodak, plaću, doprinose zaposlenih, knjigovodstvene usluge za poljoprivrednu djelatnost na polj.gosp. izradu projektne dokumentacije (projektno-tehnička dokumentacija, geodetske podloge, elaborati, certifikati te usluge konzultanta za pripremu projekta do 3.000,00 kuna).

Aktivnosti 5., 8. i 9. Ne mogu se navesti kao jedine aktivnosti projekta.

Iznos potpore:

Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku iznosi 60.000 kuna. U sklopu ovog Natječaja za bespovratne potpore ukupno je raspoloživo 7.500.000,00 kuna.