Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Status natječaja: Otvoren od 12.07.2019. do 30.11.2020.

Opći cilj ovog poziva  je integriranje hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Specifični cilj je financiranje izgradnje i unaprjeđenje infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja (sukladno članku 2, stavak 2 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Prihvatjivi prijavitelji:  Poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Iznos i intenzitet bespovratne potpore:

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 7.500.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + sredstva Državnog proračuna)
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 147.910.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + sredstva Državnog proračuna)
 • Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 432.801.674,00 kuna.
 • Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 100%. Način utvrđivanja postotka – intenziteta bespovratne potpore detaljno je propisan UZP.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Za bespovratne potpore prihvatljvi su troškovi nastali u okviru aktivnosti:

 • Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
 • Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točki 1
 • Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
 • Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
 • Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točkama 3 i 4 a koje su povezane uz obalni linijski pomorski prijevoz, sigurnost plovidbe i slično
 • Izgradnja ili unaprjeđenje pristupnih cestovnih prometnica koje služe kao pristup lukama koje pružaju usluge vezane za otoke
 • Stručni nadzor građenja.
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija