Natječaj za male poljoprivrednike LAG Papuk

Status natječaja: Zatvoren

Otvoren od 05.06.2019. do 10.07.2019. godine

LAG Papuk objavio je  Natječaj za bespovratne potpore za mala poljoprivredna gospodarstva, za tip operacije 2.1.1., sukladan podmjeri 6.3. Programa ruralnog razvoja. Natječaj je otvoren do 10. srpnja 2019. godine.

Prihvatljivi korisnici – Tko se može prijaviti?

Mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura, na području obuhvata LAG-a Papuk, i to:  općine: Čačinci, Zdenci, Crnac i Mikleuš i grad: Orahovica. Projekti se također moraju provoditi na navedenom području LAG-a.

Pogledajte i druge LAG Natječaje.

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.

Iznos i intenzitet potpore

Ukupan raspoloživi iznos za bespovratne potpore je 1.001.335,50 kuna.

Iznos bespovratne potpore po jednom projektu iznosi 111.259,50 (15.000,00 eura).  Intenzitet potpore je 100%.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi – za što se može iskoristiti potpora?

  1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  2. kupnja,građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade
  3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
    kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  4. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  5. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  6. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  7. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2.ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  8. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva uključujući troškove konzultanta za pripremu projekta.

Rokovi

Natječaj za bespovratne potpore za mala poljoprivredna gospodarstva LAG Papuk sukladan podmjeri 6.3. Programa ruralnog razvoja otvoren je od 05.06.2019. do 10.07.2019. godine  

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.