Sedma sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.  održana je u Vukovaru, 18. lipnja 2019. godine. Sjednicom je predsjedao pomoćnik ministra g. Krešimir Ivančić, a nazočili su i predstavnici Europske komisije Michael Pielke  i Zbigniew Fafara.

Na sjednici je prezentiran dosadašnji status provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. u 2019, kao i rezultati provedenog vrednovanja učinka mjera Programa.  U 2019. godini. do sada je ugovoreno 67% raspoloživih sredstva te je isplaćeno 39%. Kroz natječaje je raspisano 90% alociranih sredstava.

Na sjednici je predstavljeno i jednoglasno usvojeno Godišnje izvješće o provedbi za 2018. godinu, a  predstavnik Europske komisije, g. Michael Pielke, prezentirao je nacrt okvira buduće Zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju nakon 2020. godine. Članovi Odbora sudjelovali su i u obilasku dva uspješna projekta/korisnika mjere 4 iz Vukovarsko-srijemske županije.

Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja kontinuirano brine o učinkovitosti Programa i uspješnosti njegove provedbe te prati napredak u ostvarenju ciljeva.