Objavljen natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Status natječaja: Zatvoren

Photo: https://pixabay.com

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški  – bespovratnih potpora – za aktivnosti iz područja socijalne skrbi, a koje Ministarstvo tijekom 2019. godine nije obuhvatilo već raspisanim natječajima.

Ukupno planirani raspoloživi iznos za bespovratne potpore je 5 milijuna kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti:

  • Udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga,
  • Vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe i osnovane u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02) te upisane u Registar vjerskih zajednica
  • druge neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik

Aktivnosti prihvatljive za financiranje su:

  • Aktivnosti vezane uz razvoj usluga u socijalnoj skrbi u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina,
  • Aktivnosti vezane uz područje socijalne skrbi čiji se sadržaj može odnositi na: organiziranje susreta, natjecanja, priredbi i slično.

Prihvatljivi troškovi:

  • Izravni troškovi

1.Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti),
2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja aktivnosti),
3. Oprema (samo nužna oprema, neophodna za provedbu projektnih aktivnosti)
4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu aktivnosti i sl.).

  • Neizravni troškovi

troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva i moraju se odnositi isključivo na razdoblje za koje se traži potpora, sve do najviše 10% iznosa ukupne zatražene potpore

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Ukupno planirani raspoloživi iznos za bespovratne potpore je 5 milijuna kuna.

Najmanji iznos bespovratne potpore po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kuna, a najveći 80.000,00 kuna

Intenzitet bespovratne potpore iznosi može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta.

Potpora se isplaćuje u jednoj rati, a sukladno raspoloživosti sredstava, što će biti definirano Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

Broj projekata

Okvirni broj projekata koji se planira financirati bespovratnim potporama: 80-150.

Jedan prijavitelj može prijaviti jedan projekt u okviru ovog Natječaja.

Rokovi

Natječaj je objavljen 05. lipnja 2019. godine, a rok za dostavu prijava projekata je 15. srpnja 2019.godine.