Javno savjetovanje za novi Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2

24.09.2018. Objavljeno izvješće o javnom savjetovanju na ovoj poveznici Novi Natječaj uskoro.

Javni Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz IKT,  otvoren 21.08.2018.godine i zatvoren istog dana nakon 35 sekundi, otkazan je, te je najavljena skora ponovna objava istog poziva.

Na web stranicama e-savjetovanja otvoreno je javno savjetovanje o prijedlogu novog poziva, te  omogućeno stavljanje primjedbi i prijedloga svim zainteresiranima.

Predmeti najvećeg broja primjedbi u prvom pozivu – vrijeme predaje kao kriterij odabira, nedostatna financijska alokacija te odredba o obustavi poziva u momentu pristizanja zahtjeva za 200% više sredstava od raspoloživih, koji su u kombinaciji i doveli do apsurda zatvaranja poziva 35 sekundi nakon otvaranja, novim su prijedlogom djelomično otklonjeni.

Novosti u odnosu na prvi Javni poziv

Temeljem OPKK, iz EFRR za ovaj Poziv je tako prema novom prijedlogu raspoloživo  ukupno 200.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava (U prvom pozivu predviđeno 53.200.000,00 kuna).

Najniži iznos potpore iznosi 80.000,00 kn a najviši  1.000.000,00 kn, dok intenzitet potpore ovisi o lokaciji ulaganja (prema razvijenosti JLS), što je također novost u odnosu na otkazani Javni poziv, u kojem je intenzitet potpore ovisio o velični poduzeća.

Prijedlog novog poziva donosi i druge izmjene, koje možete provjeriti na web stranicama e-savjetovanja i reagirati primjedbama i prijedlozima.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva

uključuju:

◊ Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje

◊ Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.