Vlada usvojila Zakon o OPG

Nakon zatvorenog Javnog savjetovanja za zainteresiranu javnosti Za Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  i objave izvješća o istome, Vlada Republike Hrvatske usvojila je nacrt prijedloga ovoga zakona i uputila ga u saborsku proceduru.

Prijedlogom novog Zakona o OPG se utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: OPG) kao organizacijskom  obliku, način i uvjeti za upis u Registar OPG-a, odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, utvrđuju se nadležna tijela, nadzor i kontrola u primjeni Zakona, kao i druga pitanja bitna za OPG.

Prijedlog novog Zakona o OPG-u možete pogledati na poveznici: e-savjetovanje.

Ovaj zakon predstavlja značajnu novost za ciljnu skupinu od preko 62 tisuće OPG-ova, budući da propis koji je izravno regulirao ovu materiju na jednom mjestu do sada u Hrvatskoj nikada nije postojao.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak istaknuo je važnost Zakona o OPG prvenstveno za OPG-ove koji imaju nositelje mlađe od  56 godina i kvalitetan obujam poljoprivredne proizvodnje, a koje je potrebno usmjeriti u poduzetničkim aktivnostima kako bi nastavili rad u poljoprivredi na područjima gdje žive i rade, te ih postupno usmjeriti profesionalizaciji i edukaciji.