Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Status: Objavljen

Dostave projektnih prijedloga: od 10.11.2017. do   17. 1. 2018. godine 

Ciljevi ovog natječaja su Povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije u sljedećim proizvodnim industrijama:

 • industriji željeza i čelika
 • industriji obojenih metala
 • kemijskoj industriji
 • industriji stakla, keramike i građevinskog materijala
 • rudarstvu, tekstilnoj industriji
 • kožno prerađivačkoj i odjevnoj industriji
 • industriji papira i tiskarstvu, strojarstvu i ostalim metalnim industrijama

te ostalim industrijama koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhansku industriju.

Tko se može prijaviti?

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti

 • mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća
  • registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti  ),  – iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C NKD 2007 (NN 58/2007), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda
  • koja imaju nastan u RH do trenutka dodjele bespovratnih sredstava
  • koja imaju barem 1 zaposlenika u mjesecu prije predaje prijave
  • čiji je udio kapitala i rezervi u pasivi minimalno 15% u godini koja prethodi prijavi
  • Pozitivan EBITDA u godini koja prethodi prijav
  • Za velika poduzeća: proveden energetski pregled ili posjeduje ISO 50001 Certifikat (uvjet se dokazuje dostavom registarskog broja izvješća o provedenom energetskom pregledu za veliko poduzeće ili preslike ISO 50001 Certifikata)

Iznos i intenzitet potpore

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore