Na mrežnoj stranici http://www.italy-croatia.eu/call-proposal objavljen je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za tzv. Standardne projekte.

Opći cilj programa Interreg V A Italy-Croatia CBC Programme 2014. – 2020. je povećanje konkurentnosti i zaposlenosti, očuvanje prirodnih resursa i upravljanja kulturnom baštinom, poboljšanje veza promicanjem multimodalnosti, te poticanje suradnje među organizacijama i institucijama na Programskom području. Program se financira iz Europskog Fonda za Regionalni Razvoj (EFRR).

Prihvatljivi projekti: Standardni projekti –  projekti usmjereni na razvoj inovativnih rješenja u vezi Programskih tema:

  • plave inovacije
  • sigurnost i otpornost vezane za prilagodbu na klimatske promjene i prirodne katastrofe
  • okoliš i kulturna baština
  • pomorski prijevoz.

Intenzitet potpore iznosi 85% prihvatljivih troškova.

Uvjet prihvatljivosti projekta/prijavitelja je sudjelovanje minimalno četiri projektna partnera, od kojih najmanje jedan iz Hrvatske te jedan iz Italije.

Rok za provedbu projekta je 30 mjeseci.

Informacije za prijavitelje 

Interreg V A Italy-Croatia CBC Programme pružat će pomoć prtijaviteljima putem Zajedničkog tajništva u Veneciji i granskim uredima u Hrvatskoj. Pitanja se mogu uputiti na:

js.italy-croatia@regione.veneto.it

js.it-hr.branch-offices@arr.hr