InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

HBOR krediti za poljoprivredu

HBOR program kredita za poljoprivredu

Cilj Programa je kreditiranje  malih i srednjih poduzetnika u poljoprivredi na područjima posebne državne skrbi ili u potpomognutim područjima (JLS u I., II., III. i IV skupini) ili brdsko-planinskim područjima ili otocima, te  ulaganja istih u poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda na svim područjima Republike Hrvatske.

Kredite za poljoprivredu mogu zatražiti trgovačka društva, obrtnici, OPG, zadruge, ustanove, poljoprivrednici i ribari koji su mikro, mali ili srednji poduzetnici.

Najveći iznos kredita je  1.800.000,00 kuna, s rokom otplate do 14 godina i kamatom od 2% do 4% (uz mogućnost smanjenja).

Uz zahtjev za kredit prilaže se Investicijska studija (za ulaganja iznad 700.000 kn) ili poslovni plan (za ulaganja do 700.000 kn). Trebate li pomoć u izradi investicijske studije ili poslovnog plana zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu. Više u nastavku.

Korisnici kredita

Krajnji korisnici HBOR kredita za poljoprivredu mogu biti trgovačka društva, obrtnici, OPG, zadruge, ustanove, poljoprivrednici i ribari.

Namjena kredita
 • Osnovna sredstva
  • Materijalna imovina (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, povrćarska i cvjećarska proizvodnja
   nabava stoke, peradi i pčela, marikultura i slatkovodno ribarstvo)
 • Trajna obrtna sredstva
  • do 30% ukupnog iznosa kredita
Način kreditiranja
 • putem poslovnih banaka
 • model podjele rizika
Iznos kredita

Najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 3.500.000,00 kuna. Krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu.

HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, ukoliko je isto dopušteno sukladno pravilima o državnim potporama. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Rok korištenja :U pravilu 12 mjeseci

Otplata kredita:  Do 14 godina uključujući i poček

Poček:

 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada
 • do 3 godine za ostala ulaganja
Kamata
Kreditna dokumentacija

Uz zahtjev za kredit prilaže se Investicijska studija (za ulaganja iznad 700.000 kn) ili poslovni plan (za ulaganja do 700.000 kn). Trebate li pomoć u izradi investicijske studije ili poslovnog plana zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu.

Ostala kreditna dokumentacija ovisi o izboru načina kreditiranja.

Više o HBOR kreditima

STRANICA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA I NIJE SLUŽBENA STRANICA HBOR-A NITI JEDNE DRUGE DRŽAVNE/JAVNE INSTITUCIJE. SADRŽAJ JE BAZIRAN NA JAVNO DOSTUPNIM WEB IZVORIMA – MREŽNIM STRANICAMA DRŽAVNIH/JAVNIH INSTITUCIJA/TIJELA TE INTERMEDIA PROJEKT NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ IZVORA. ZA PROVJERU AKTUALNOSTI INFORMACIJE MOLIMO UVIJEK PROVJERITE DATUM OBJAVE I POTRAŽITE  SLUŽBENE PODATKE.
%d blogeri kao ovaj: