InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

HBOR krediti za početnike

HBOR program kredita Start up / Početnici

Cilj Programa je kreditiranje novih trgovačkih društava, obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te otvaranje novih radnih mjesta. Kredite mogu zatražiti poduzetnici mlađi od 55 godina koji prvi put osnivaju poslovni subjekt i posluju kraće od dvije godine Najveći iznos kredita je  1.800.000,00 kuna, s rokom otplate do 14 godina i kamatom od 2% (uz mogućnost smanjenja).

Uz zahtjev za kredit prilaže se Investicijska studija (za ulaganja iznad 700.000 kn) ili poslovni plan (za ulaganja do 700.000 kn). Trebate li pomoć u izradi investicijske studije ili poslovnog plana zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu. Više u nastavku.

Korisnici kredita

Poduzetnici koji:

 • po prvi put osnivaju obrt, trgovačko društvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,
 • su mlađi od 55 godina,
 • nisu vlasnici drugog trgovačkog društva, obrta ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
 • nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu, obrtu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s udjelom većim od 30%
  (Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine)
Namjena kredita
 • Osnovna sredstva
  • Materijalna imovina (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada)
  • Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
 • Trajna obrtna sredstva
  • do 30% ukupnog iznosa kredita

Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a.

Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

Način kreditiranja
 • putem poslovnih banaka
 • izravno kreditiranje
 • model podjele rizika
Iznos kredita

Najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 1.800.000,00 kuna. Krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu.

HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
Za kredite do 700.000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Rok korištenja :U pravilu 12 mjeseci

Otplata kreditaDo 14 godina uključujući i poček

Poček:

 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada
 • do 3 godine za ostala ulaganja
Kamata

Kamatna stopa 2% godišnje
Kriteriji i mogućnosti sniženja
– 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
– 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
– 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

Kreditna dokumentacija

Uz zahtjev za kredit prilaže se Investicijska studija (za ulaganja iznad 700.000 kn) ili poslovni plan (za ulaganja do 700.000 kn). Trebate li pomoć u izradi investicijske studije ili poslovnog plana zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu.

Ostala kreditna dokumentacija ovisi o izboru načina kreditiranja.

Više o HBOR kreditima

Stranica je informativnog karaktera i nije službena stranica HBOR-a niti jedne druge državne/javne institucije. Sadržaj je baziran na javno dostupnim web izvorima – mrežnim stranicama državnih/javnih institucija/tijela te InterMedia Projekt ne preuzima odgovornost za sadržaj izvora. Za provjeru aktualnosti informacije molimo uvijek provjerite datum objave i potražite  službene podatke. 

 

 

%d blogeri kao ovaj: