InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Podmjera 6.3. Odgovori na česta pitanja

Slijedom velikog broja Vaših upita na jednom mjestu donosimo razjašnjenje najčešćih nedoumica vezano za Natječaj iz mjere 06, Podmjere 6.3., Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Odgovori se odnose na treći natječaj iz 2018.godine.

Napominjemo da je ovaj članak informativnog karaktera a pitanja se službeno mogu postaviti putem web stranice Programa ruralnog razvoja. Odgovori objavljeni na navedenoj službenoj web stranici obvezujući su i relevantni.

Generalni savjet za sve natječaje iz Programa ruralnog razvoja: Ako imate nedoumica ne oklijevajte postaviti pitanje na službenoj stranici za pitanja i odgovore. Odgovor koji tamo dobijete obvezujući je i za Vas i za provedbeno tijelo i na taj odgovor se možete pozvati. Ako je rok za postavljanje pitanja protekao (pitanja se zaključavaju prvim danom prijava) odgovor na svoje pitanje pokušajte naći čitajući Pravilnik i Natječaj, zajedno s prilozima ili se obratite svom konzultantu. Natječaje iz Programa ruralnog razvoja provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Druga službena tijela, pa makar bila i povezana s poljoprivredom, ne provode ovaj natječaj, bave se drugim poslovima i ne moraju imati točne informacije te njihov odgovor nije obvezujući ni za koga.

Odgovori na najčešća pitanja – Natječaj iz podmjere 6.3.

 • Natječaj ne propisuje da prijavitelj  bude upisan u Registar poreznih obveznika; kako prije podnošenja zahtjeva tako niti nakon odobrenja potpore. Ovo ne znači da temeljem drugih propisa, nevezano za natječaj, nećete postati obvzenici.
 • Natječaj ne propisuje da nositelj ili članovi OPG-a plaćaju doprinose s osnova poljoprivrede (u OPG-u).
 • Za prijavu na natječaj iz mjere 6.3, kao niti za bodovanje, nisu važne godine, spol  obrazovanje niti zaposlenje nositelja.
 • Nositelj OPG-a može biti umirovljenik.
 • Na natječaju za mjeru 6.3. 2018. godine nezaposlenost ne donosi bodove.
 • Na natječaju za mjeru 6.3. pripadanje Natura 2000 području ne donosi bodove i nije od značaja (kako ove godine tako niti na dva dosadašnja natječaja iz iste mjere)
 • Po kriteriju utjecaja korisnik može dobiti bodove za horizontalni kriterij samo po jednom podkriteriju i to:
  • Ako je upisan u upisnik ekoloških proizvođača 45 bodova
  • Ako garantira da će biti upisan u ekološki upisnik do kraja provedbe projekta (na kraju projekta prilaže se dokaz o upisu) također 45 bodova
  • Ako se u sklopu projekta ulaže u barem jedan komad NOVE opreme ili NOVIH priključaka, s tim što sva oprema i priključci u projektu moraju biti NOVI: 30 bodova
  • Ako se ulaganje odnosi na obnovljive izvore energije: 20 bodova
 • Stanje mehanizacije (novo ili rabljeno) ne utječe na bodove
 • Ako se projekt sastoji od nabave rabljenog traktora (mehanizacija) i novih priključaka dobiva 30 bodova. Pritom može imati i druga nevezana ulaganja.
 • U natječaju za mjeru 6.3. 2018. godine nije dopuštena kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta s trajnim nasadima (iako u pogledu ove aktivnosti nije došlo do izmjena Pravilnika niti Natječja, to je ovogodišnje tumačenje sa službene stranice za odgovore na pitanja).
 • Mogu se kupovati nova poljoprivredna zemljišta bez trajnih nasada, koja nisu u OPG koji se prijavljuje.
 • Aktivnost uređenja novog ili postojećeg zemljšta  dozvoljena je samo uz aktivnost restrukturiranja postojećih ili sadnje novih trajnih nasada.
 • Dostavno vozilo nije prihvatljivo ulaganje u mjeri 6.3.
 • “Kombi” je dostavno vozilo, bez obzira što se njime mogu prevoziti poljoprivredni proizvodi.
 • Dopuštena je aktivnost gradnje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ali ne kušaonica (Ovogodišnji stav nadležnih tijela, objavljen na stranicama za službena pitanja i odgovore).
 • Trenutna ekonomska veličina OPG-a ne smije se smanjivati 5 godina od odluke o potpori. Povećavati se može bilo kada.
 • Cjelokupan projekt – sve aktivnosti iz poslovnog plana moraju se provesti da bi se odobrila isplata druge rate potpore. Odnosi se na troškove koji se financiraju iz potpore, kao i na navedene vlastite troškove.
 • Aktivnosti iz poslovnog plana moraju se provesti. Naknadna relokacija – zamjena prijavljenih aktivnosti drugima – nije moguća.
 • Potpora je fiksna i iznosi 15.000 € odnosno prema zadanom tečaju 111.600 kuna.  NE MOŽE BITI VEĆA i NE MOŽE BITI MANJA, pa niti za 50 lipa.
 • Projekt može biti veće vrijednosti, u kojem slučaju razliku korisnik plaća iz vlastitih sredstava.
 • Projekt NE SMIJE biti manje vrijednosti od propisane (111.600 kuna)
 • U projekt se ne smiju uvrštavati aktivnosti koje nisu dopuštene po sistemu “ako prođe prođe”. Ako se u poslovnom planu nađe neka nedopuštena aktivnost   ocjenjivači će je isključti iz poslovnog plana te će time vrijednost projekta pasti ispod 111.600 kuna što je razlog za automatsko odbijanje zahtjeva za potporu.
 • Uvjeti ovog natječaja i uvjeti natječaja LAG-ova za male poljoprivrednike NISU ISTI.
 • Ako ste dobili potporu iz LAG natječaja ne možete se prijaviti na ovaj natječaj iz mjere 6.3. i obratno.
 • Ako ste dobili potporu iz LAG natječaja ili iz nacionalnog natječaja za mjeru 6.3. (kao što je ovaj) MOŽETE se prijaviti na bilo koju drugu mjeru Programa ruralnog razvoja.
 • Bit će veliki broj prijava.
 • Ne može se procijeniti koliko je bodova potrebno za prolazak niti hoće li Vaš projekt biti odobren jer ne znamo koliko će točno biti prijava, kakve će bodove imati i koliko će ih proći administrativnu kontrolu ili eventualno biti odbijeno zbog nekih nedostataka.
 • Službeni i obvezujući odgovor možete dobiti isključivo putem web stranice Programa ruralnog razvoja. Natječaj provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Savjetodavna služba u ovom natječaju ima samo ulogu izdavanja potvrde o ekonomskoj veličini. Informacije koje Vam daju djelatnici Savjetodavne službe, a vezano za ovaj natječaj nisu obvezujući ni za koga.
%d blogeri kao ovaj: