InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

EU fondovi: Upravljanje EU fondovima u Hrvatskoj

Odgovorna tijela za upravljanje eu fondovima u Hrvatskoj

Središnje tijelo državne uprave nadležno za  EU fondove – Koordinacijsko tijelo je Ministarstvo EU fondova i regionalnog razvoja.

Ministarstvo EU fondova i regionalnog razvoja nacionalno je tijelo odgovorno za programiranje, uspostavu sustava, donošenje pravila, razvoj integriranog sustava upravljanja informacijama, praćenje provedbe na nacionalnoj razini te koordinaciju s Komisijom. U Hrvatskoj tu ulogu obnaša Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu operativnih programa:

  • Upravljačka tijela: Nacionalna tijela koja upravljaju pojedinim operativnim programom
  • Provedbena tijela razine I: nacionalno tijelo koje, u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela, obavlja delegirane funkcije vezane za odabir projekata za financiranje. Primjerice ono u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i odgovorno je za preliminarnu procjenu odnosno odabir projekata za financiranje. Ukoliko nije ustrojeno, spomenute zadatke obavlja Upravljačko tijelo
  • Provedbena tijela razine II nacionalna ili javna tijela koje, u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela, obavljaju delegirane funkcije koje se primjerice odnose na provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta.

Posredničko tijelo razine 1 i Posredničko tijelo razine 2 ustrojavaju se u okviru pojedinog operativnog programa ukoliko Upravljačko tijelo tog programa prenosi dio svojih funkcija na njih, u kojem slučaju Upravljačko tijelo zadržava cjelokupnu odgovornost za upravljanje OP i obnašanje svih funkcija Upravljačkog tijela.

Ista institucija može obnašati funkcije pojedinih tijela u više programa, a kojim su institucijama dodijeljene pojedine funkcije uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Revizijsko tijelo: Tijelo za reviziju je nacionalno tijelo koje je funkcionalno nezavisno od Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje, odgovorno za vanjsku reviziju ispravnosti i učinkovitosti rada sustava.

U Hrvatskoj je za tu funkciju zadužena Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Tijelo za ovjeravanje je nacionalno tijelo koje ovjerava izjavu o izdacima i zahtjeve za plaćanja prije upućivanja istih Komisiji. Institucija u kojoj se obavljaju funkcije Tijelo za ovjeravanje može biti odgovorna i za plaćanja, ovjeravanje dodatnosti sredstava, nadzor nad nepravilnostima i pripremu dijela pravilnika o postupanju tijela u sustavu. U Republici ovu ulogu ima Ministarstvo financija.

%d blogeri kao ovaj: